Công văn số 1036/BVTV-QLT về việc tạm dừng đăng ký thuốc trừ bệnh vàng lá chín sớm hại lúa

Thông báo lỗi

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2404 of /home/baovethucv/domains/hoibaovethucvat.org/public_html/includes/menu.inc).
T5, 05/23/2013 - 11:38

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
Số: 1036 /BVTV-QLT
V/v Đăng ký trừ bệnh
vàng lá chín sớm/lúa.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

 

Bệnh vàng lá chín sớm trên lúa là do nấm Gonatophrgamium sp đã bùng phát và gia tăng rất nhanh ở giai đoạn 1990-1992 ở nước ta. Tuy nhiên, trong 10 năm trở lại đây diện tích nhiễm đã giảm nhanh, tỷ lệ nhiễm bệnh chỉ chiếm 0,3 - 4,4% tổng diện tích gieo trồng. Thực tế cho thấy, bệnh vàng lá chín sớm được phòng trừ hiệu quả và an toàn trên cơ sở áp dụng các biện pháp canh tác là chính và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Ngày 15/5/2013, Hội đồng tư vấn về thuốc bảo vệ thực vật đã họp và đề nghị ngừng đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trừ bệnh vàng lá chín sớm trên lúa, vì hiện nay không có đối tượng này trên đồng ruộng và đã có 170 hoạt chất (đơn chất và hỗn hợp), 273 tên thương phẩm được đăng ký trừ bệnh vàng lá chín sớm/ lúa ở nước ta.

Để quản lý bệnh vàng lá chín sớm một cách hiệu quả và an toàn trên cơ sở áp dụng các biện pháp canh tác và hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, Cục Bảo vệ thực vật qui định kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2013:

1. Tạm dừng nhận hồ sơ đăng ký khảo nghiệm và tạm dừng cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật đăng ký trừ bệnh vàng lá chín sớm/ lúa tại Việt Nam;

2. Tạm dừng ký hợp đồng khảo nghiệm và tạm dừng thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật trừ bệnh vàng lá chín sớm/ lúa tại Việt Nam;

Các Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật thống kê tình trạng thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật trừ bệnh vàng lá chín sớm/ lúa tại Việt Nam đến thời điểm này (các hợp đồng khảo nghiệm đã ký; khảo nghiệm đang thực hiện, đã thực hiện…) ở tất cả các đơn vị mạng lưới khảo nghiệm do Trung tâm phụ trách, báo cáo Cục Bảo vệ thực vật trước ngày 30 tháng 5 năm 2013.

Cục Bảo vệ thực vật thông báo để các Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, các đơn vị liên quan biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

CỤC TRƯỞNG

- Như trên;

 

- Bộ trưởng (để báo cáo);

 

- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để báo cáo);

(Đã ký)

- Vụ Pháp chế;

 

- Phòng QLT, Phòng Thanh tra-PC(để thực hiện);

 

- Các Trung tâm KĐ và KN (để thực hiện);

 

- Lưu VT, QLT.

Nguyễn Xuân Hồng

Danh mục VietGap 

Luật bảo vệ thuốc
CSS: 
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp