Ăn hẹp

Từ điển

Select any filter and click on Apply to see results
T6, 07/12/2013 - 15:29

Chỉ sử dụng một số rất ít, thường là 2-3 loài cây thuộc cùng một giống làm thức ăn. Các loài cây khác không dùng làm thức ăn được.
Ăn hẹp dùng trong khoa học bảo vệ thực vật để chỉ đặc tính của một số sâu bệnh có mức độ chuyên hóa hẹp.
Các loài sâu bệnh ăn hẹp thường có đặc tính thích nghi cao với quá trình sống và phát triển của cây chủ.
Phòng trừ các loài sâu bệnh ăn hẹp cần chú ý đến các loài cây ký chủ của chúng tỏng công thức luân canh, trồng xen, trồng gối cũng như khi sử dụng các loại thuốc hóa học để phòng trừ.

Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp