Bào tử đông

Từ điển bách khoa nông nghiệp

Select any filter and click on Apply to see results
T2, 11/09/2015 - 10:58
Một dạng bào tử của nấm gỉ sắt, hay nấm than đen được hình thành trên cây chủ trung gian hay trên cây chủ ở giữa đoạn mùa đông lạnh, được gọi là teliospore. Từ bào tử đông hình thành nên bào tử đảm (basidiospore). Nấm gỉ sắt có 4 giai đoạn phát triển của bào tử: tinh bào tử (aeciospore), bào tử hạ (urediospore), bào tử đông (teliospore) và bào tử đảm (basidiospore).
 
Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp