Bào tử đảm

Từ điển bách khoa nông nghiệp

Select any filter and click on Apply to see results
T2, 11/09/2015 - 10:57
(Còn gọi là Đảm bào tử hoặc Basidiospo)
Loại bào tử hữu tính được sinh ra trên các đảm - cơ quan sinh sản hữu tính của lớp nấm Đảm, như các loài nấm gỉ sắt, nấm than đen gây bệnh cây. Trên 1 đảm thường sinh ra 4 hoặc 2 bào tử đảm đơn bào, không màu. Khi nảy mầm hình thành sợi nấm sơ cấp nhân đơn bội.
 
Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp