Bào tử vô tính

Từ điển bách khoa nông nghiệp

Select any filter and click on Apply to see results
T2, 11/09/2015 - 11:02
Tên gọi chung của các loại bào tử được sinh ra không có sự giao phối giữa tế bào đực và cái. Bào tử vô tính của nấm sinh ra từ các cơ quan sinh sản vô tính (cành bào tử) như bào tử phân sinh.
Bào tử vô tính có khả năng phát tán cao, có chức năng chủ yếu là truyền lan lây nhiễm bệnh trong thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây, cũng có thể bảo tồn trong thời gian ngắn, sức sống không cao bằng bào tử hữu tính.
 
Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp