Bó sợi

Từ điển bách khoa nông nghiệp

Select any filter and click on Apply to see results
T2, 11/09/2015 - 11:29
Bó sợi là một trong những dạng biến thái của sợi nấm. Bó sợi là một tập hợp nhiều sợi nấm xếp song song, gắn kết chặt với nhau thành hình sợi dây (trông như rễ cây), lớp tế bào vỏ ngoài có màu nâu sẫm, lớp lõi bên trong gồm các tế bào sợi nấm không màu, trắng trong. Bó sợi được hình thành, có khả năng chống chịu rất cao với điều kiện ngoại cảnh khắc nghiệt (khô hạn, nóng, lạnh) làm cho nấm bảo tồn hoặc vẫn tiếp tục sinh trưởng và gây hại trên các bộ phận của cây trong những điều kiện bất lợi. Bó sợi phát triển lan bò bám chặt trên thân, cành, cuống lá, vỏ cây thân gỗ, lan cả vào trong gỗ phá hủy làm gỗ mục, lá rụng, cành khô chết. Bó sợi thường thấy ở các loài nấm bậc cao, nấm Đảm, nấm hại gỗ v.v...
 
Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp