Bạc lá

Từ điển bách khoa nông nghiệp

Select any filter and click on Apply to see results
T2, 11/09/2015 - 10:02
Hiện tượng lá bị mất màu xanh và có màu trắng bạc.
Bạc lá là loại bệnh lý của cây có thể do nguyên nhân ký sinh hoặc do nguyên nhân sinh lý.
Các loài vi sinh vật gây bệnh (nấm, vi sinh, virus), côn trùng hoặc các tác động sinh lý (nhiệt độ cao, khói độc...) tác động lên lá cây, phá hủy các chất diệp lục trong lá làm cho lá bị mất màu xanh và chuyển sang màu trắng bạc. Mức độ trắng bạc của lá có thể rất khác nhau: trắng, trắng xanh, trắng xám, trắng nâu, trắng đục... tùy thuộc vào nguyên nhân tác động, vào tuổi cây, vào tình trạng sức khỏe của cây, vào điều kiện canh tác và vào các yếu tố khí hậu.
Ví dụ: bệnh bạc lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây ra.
 
Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp