Bả đậm đặc

Từ điển bách khoa nông nghiệp

Select any filter and click on Apply to see results
T2, 11/09/2015 - 10:01
Loại bả mồi hấp dẫn có pha trộn chất độc với hàm lượng cao nhằm diệt các loài dịch hại tích hợp nhanh có hiệu quả nhưng không gây độc cho con người, động vật nuôi và môi trường sống.
 
Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp