Bất động hóa

Từ điển bách khoa nông nghiệp

Select any filter and click on Apply to see results
T2, 11/09/2015 - 11:19
Sự chuyển hóa của một nguyên tố tử dạng vô cơ sang dạng hữu cơ trong cơ thể sinh vật hoặc trong mô cây trồng. Nguyên tố từ dạng hoạt động trở thành dạng bất động, không thể tham gia vào các quá trình chuyển hóa nào khác.
 
Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp