Bao vỏ ngòi châm

Từ điển bách khoa nông nghiệp

Select any filter and click on Apply to see results
T2, 11/09/2015 - 10:35
Miệng của côn trùng bộ Cánh nửa (Hemiptera), bộ Cánh đều (Homoptera) có bao vỏ ngòi châm. Khi ngoài châm chích hút vào mô cây thì vỏ bao ở lại bên ngoài. Còn một loại bao vỏ ngòi châm được hình thành bởi chất nước bọt tiết ra. Chất tiết ra là lipoprotein, chất này nhanh chóng hóa cứng vây quanh ngòi châm. Sau khi ngòi châm rút ra, bao vỏ này vẫn ở lại trong mô ký chủ và làm cho nước bọt và dịch cây khi đi qua mô cây hoặc tế bào bị hại của ký chủ không bị chảy mất.
 
Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp