Biện pháp cơ giới

Từ điển bách khoa nông nghiệp

Select any filter and click on Apply to see results
T2, 11/09/2015 - 11:22
Sử dụng những tác động cơ giới, máy móc để phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.
Biện pháp cơ giới trong bảo vệ thực vật có 2 nghĩa: a) sử dụng các loại máy phun thuốc, máy chiếu xạ, máy tỏa nhiệt v.v… để phòng trừ sâu bệnh hại cây; b) sử dụng các tác động cơ giới để phòng trừ sâu bệnh như: Đào hào ngăn cản sự di chuyển của sâu bò từ ruộng này sang ruộng khác, dùng bẫy bắt, kẹp chết chuột; cắt tỉa cành cây làm cho tán cây thưa, thoáng, làm giảm ẩm độ trong vườn, tạo điều kiện không thuận lợi cho bệnh phát triển. Ưu nhược điểm của biện pháp cơ giới trong bảo vệ thực vật tương tự như đối với biện pháp nông học.
 
Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp