An ninh lương thực

Từ điển bách khoa nông nghiệp

Select any filter and click on Apply to see results
T2, 11/09/2015 - 09:35
Các chủ trương và chính sách nhằm đảm bảo cho mọi người dân trong một quốc gia có đủ lượng lương thực để sống, đủ chất lượng dinh dưỡng để phát triển.
(Xem an toàn lương thực).
 
Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp